Unizo e-commerce label
Bescherming van uw persoonlijke levenssfeer
(editie dec 2013)

Welkom bij www.kockx.be, een divisie van Ets. J. Kockx BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B-2000 Antwerpen, Korte Gasthuisstraat 37, nationaal nummer BE0404.779.119, RPR Antwerpen, hierna genoemd “Onderneming”.

Onderneming is zich bewust van het strikt persoonlijke karakter van sommige gegevens die U haar toevertrouwt door via deze site een bestelling te plaatsen of een inlichting te vragen. Zij verbindt er zich toe uw privacy te beschermen.

1. De persoonlijke informatie die U Onderneming toevertrouwt in het kader van uw bestelling wordt niet doorgegeven of verkocht aan derden.

2. Wanneer U bij Kockx een bestelling plaatst of uw gegevens via de pagina Contact aan ons doorgeeft, dan wordt U geregistreerd in onze mailing lijst van de Kockx Newsletter. Deze Newsletter verschijnt ongeveer elk kwartaal. Indien u deze Newsletter niet (langer) wenst te ontvangen, kan u zich op elk moment uitschrijven via “Mijn account”.  (rubriek "facturatieadres"). Hiervoor heeft u alleen uw gebruikersnaam en uw wachtwoord nodig. Bent u uw wachtwoord vergeten? Druk op de knop “Wachtwoord vergeten” en wij sturen u een nieuw wachtwoord toe.

3. Uw betalingsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Onderneming vraagt U met aandrang om nooit gegevens in verband met uw betaalkaarten door te geven tenzij via de daartoe voorziene procedure op haar site. Deze procedure schakelt u door naar de beveiligde site van de Payment Service Provider Ogone. Uw persoonlijke betaalkaartgegevens komen nooit op de website van Onderneming en worden haar door Ogone ook nooit meegedeeld.

4. Mocht u ooit in naam van Onderneming of Ogone worden gecontacteerd met de vraag kaartnummers of wachtwoorden van kaartnummers mede te delen of te confirmeren, dan vragen wij u met nadruk daar niet op in te gaan.

5. Om uw winkelmandje op haar computer op te kunnen slaan maakt Onderneming gebruik van zogenaamde cookies. Deze worden alleen binnen één sessie opgeslagen. Zodra U uw browser afsluit is de cookie weer verwijderd.

6. Net als alle webwinkels houdt Onderneming bij welke pagina’s van de site worden bezocht en hoe intensief elk onderdeel van de winkel wordt gebruikt. Onderneming gebruikt deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van haar bezoekers samen te stellen.

7. De heer Michel Kockx, Zaakvoerder van Ets. J. Kockx BVBA, stelt zich persoonlijk garant voor de strikte naleving van de hiervoor vermelde regels door  Onderneming en haar medewerkers. Met vragen, opmerkingen of klachten kan U zich persoonlijk tot hem richten via e-mail aan info@kockx.be of telefonisch op +32 3 233 93 81.